Migration för miljonärer

De överlägset största migrationsströmmarna sker till följd av krig och naturkatastrofer. Ibland också på grund av politiska förhållanden i olika länder. I andra änden av migrationsspektrat hittar vi de mindre migrationsströmmar som utgörs av människor med pengar. Ibland överlappar de migrationsströmmarna med de som sker på grund av politiska skäl. Det är migration som företas [&hellip

Läs Mer...

Ganska stor övervikt bland män vad gäller migration till Sverige

Migrationen är en fråga som det ibland råder starka åsikter kring. I denna artikel tar vi en närmare titt på en aspekt kring migrationen som man inte alltid pratar om så mycket. Ofta när det gäller migration pratar man om volymer, om hur många som söker asyl. Mer sällan pratar man om vilka kön som [&hellip

Läs Mer...

Är Migrationsverket ineffektivt?

Flyktingkrisen 2015 Idag är det inte många som har något gott att säga om Migrationsverket. Under migrationskrisen 2015 kunde inte den infrastruktur Migrationsverket hade hålla längre utan då sprack det. Efter krisen var det mycket kritik som uttrycktes kring Migrationsverkets metoder och som följd av det har Migrationsverket granskats ett flertal gånger av riksdagen. Handläggarna [&hellip

Läs Mer...

Vad är en EU-migrant?

Begreppet EU-migrant avser ursprungligen alla de olika människor som migrerat från ett EU-land till ett annat. Idag har det mer specifikt kommit att användas om särskilt fattiga EU-medborgare som utvandrat till rikare EU-länder i syftet att tjäna pengar. Ofta kommer dessa människor från Östeuropeiska länder så som Bulgarien och Rumänien och tillhör inte sällan minoritetsgrupper [&hellip

Läs Mer...

Vad är en papperslös flykting?

Immigranter som befinner sig i Sverige utan tillstånd beskrivs ofta som en papperslös flykting. Andra begrepp som används för att beskriva samma fenomen är ”illegala invandrare” men detta begrepp försöker man att inte använda eftersom det kan göras inkorrekta och negativa kopplingar mellan flyktingarna och kriminalitet. Papperslösa flyktingar är dock inte samma sak som gömda [&hellip

Läs Mer...

Migration & asyl – livet i ett flyktingläger

Världen är en osäker plats och miljontals människor är på flykt, många gånger har flyktingarna fått lämna hela sina liv bakom sig. Risken att bli torterad och förföljd på grund av ens religion eller sexuella läggning med mera gör att många fruktar för sina liv. För de stackars flyktingarna som fastnar i de stora flyktinglägren, [&hellip

Läs Mer...

Hälso- och sjukvård för migranter och asylsökande

Att migrera till ett nytt land är sällan enkelt. Förutom att söka asyl behövs en plats att bo på samt kunskap och guidning till landets olika hjälpforum inom till exempel hälso- och sjukvård. Alla som söker asyl i Sverige har rätt till akut hälso- och sjukvård, men hur fungerar det och var vänder man sig [&hellip

Läs Mer...

Dublinförordningen

Dublinförordningen är ett flyktingavtal mellan medlemsstaterna i EU, samt några andra nationer i Europa. Förordningen tecknades 2013 och bygger i stort sett på Dublinkonventionen. Dublinförordningen är ett avtal som innebär att de flyktingar som kommer in till Europa först registreras i ankomstlandet. Där ska flyktingens asylrätt prövas. Det finns undantag som gör att asylansökan kan [&hellip

Läs Mer...

Vad krävs för lyckad integration?

Under 2015, steg migrationen till Sverige med rekordhöga nivåer vilket väckt nytt liv i den fleråriga debatten om hur man bäst uppnår en lyckad integration. Hela landet satsar gemensamt på integration, exempelvis genom skattefinansierad svenskundervisning och satsningar som instegsjobb åt flyktingar. Många nationalekonomer och samhällsvetare anser dock att detta inte är tillräckligt och att mycket [&hellip

Läs Mer...

Flyktingkonventionen

Flyktingkonventionen, som ibland även kallas Genèvekonventionen men som officiellt heter 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, är en internationell FN-konvention som reglerar hur stater ska behandla flyktingar. Bland annat definieras i konventionen vem som är en flykting (och vem som inte är det; krigsförbrytare omfattas till exempel inte av konventionen) och vilka skyldigheter stater [&hellip

Läs Mer...

top