UNHCR

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, och kallas på svenska FN:s flyktingkommissariat. UNHCR spelar en viktig roll för flyktingar inte bara undan kriget i Syrien, utan över hela världen. Det är nämligen UNHCR:s uppgift att leda och samordna internationella insatser med syfte att skydda flyktingar i hela världen, ett uppdrag som FN [&hellip

Läs Mer...

Så kan du hjälpa flyktingarna

Många som läser om de tragedier som drabbar flyktingar på väg över Medelhavet känner en maktlöshet inför att de inte kan göra något för att hjälpa till. Kanske är det också svårt att som privatperson bidra till räddningsarbetet som pågår ute till havs, men man kan hjälpa till på andra sätt, till exempel genom att [&hellip

Läs Mer...

Så går en asylansökan i Sverige till

Alla som kommer till Sverige har rätt att ansöka om asyl. Det innebär att det finns en möjlighet för vem som helst att få sin sak prövad och se om ett uppehållstillstånd beviljas. Naturligtvis är det inte säkert att ansökan beviljas, men ingen ska hindras från att få en handläggare att titta på ärendet. Det [&hellip

Läs Mer...

Migrationsverket – då och nu

Migrationsverket är en myndighet som har satts under lupp under de senaste åren. Det är inte så konstigt att verket har fått mer att göra eftersom vi idag står inför en enorm flyktingkris i Europa. Kriget i Syrien är en av raden av konflikterna som har lett till att fler människor söker efter en fristad [&hellip

Läs Mer...

Inbördeskriget i Syrien

Just nu rasar ett inbördeskrig i Syrien. Det kan inte ha undgått någon att de humanitära konsekvenserna av det är ofattbara. Många människor är på flykt och majoriteten av dem flyr till grannländer i regionen, som Libanon. Andra tar sig hela vägen till Sverige där det finns möjlighet att få asyl. Alla känner dock inte [&hellip

Läs Mer...

top