Migrationen är en fråga som det ibland råder starka åsikter kring. I denna artikel tar vi en närmare titt på en aspekt kring migrationen som man inte alltid pratar om så mycket. Ofta när det gäller migration pratar man om volymer, om hur många som söker asyl. Mer sällan pratar man om vilka kön som de asylsökande har. Det finns dock data och statistik över detta, från SCB. Datan visar på ett ganska tydligt mönster bland asylsökande i Sverige.

Ett annat mönster som är tydligt är att den som kollar över sina lån och låneförhandlar får bättre ränta än den som låter lånen vara. Med relativt lite jobb så går det ofta att sänka sina lånekostnader för räntor och liknande, och det ganska rejält. Man kan till exempel vända sig till företaget Sambla för att försöka få till en bättre ekonomi med Sambla och deras hjälp. De jämför lån mellan olika kreditinstitut, eller långivare som det heter på lite mindre formell svenska.

Sverige har enligt Statistiska Centralbyrån varit ett ”invandringsland” ända sedan 1930-talet. Vad de menar är antagligen nettomigration, för även under tidigt 1900-tal och sent 1800-tal fanns det invandring, men å andra sidan också en stor utvandring, främst till Amerika. En del svenskar utvandrade faktiskt till Ryssland, hör och häpna, under början av 1900-talet.

Arbetskraftsinvandring var den vanligaste typen av invandring mellan 1930-talet och 1970-talet. Många finländare tog till exempel jobb i Sverige under ”guldåren” i svensk ekonomi under efterkrigstiden 1945-1975. Därefter har det varit mer asylinvandring (inte minst från forna Jugoslavien under tidigt 1990-tal), och etniska svenskar började ironiskt nog arbetskraftsutvandra i viss utsträckning, inte minst till Norge, under 2000-talet pga hög ungdomsarbetslöshet.

Några länder som många flyktingar flytt från, för att söka asyl i Sverige, är Somalia, Afghanistan och Irak.

Sedan år 2012 så har invandringen från Syrien ökat kraftigt. Det beror i grund och botten på att det pågår ett blodigt, utdraget inbördeskrig i landet. Men att de asylsökande valde just Sverige att söka asyl i kan antagligen förklaras med generösa villkor för flyktingmottagning, något som SCB inte nämner.

Sedan hösten 2015 råder dock mer strikta regler och volymerna har minskat pga den signalpolitiken, menar vissa experter. En av skillnaderna är att man har slopat PUH – Permanent uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet är numera tidsbegränsat.

Drygt 15 procent av alla från invandrade till Sverige år 2017 var födda i Syrien. Året innan var andelen mycket högre, 32 procent. 22 327 personer från Syrien invandrade under 2017, men året innan var det mer än dubbelt så många. (Här bör även nämnas att lång handläggningstid gör att många som registrerades som invandrade år 2016 egentligen anlände redan 2015).

Hur står det till med könsfördelningen? En titt på SCB:s data visar att det råder en ganska stor övervikt av manliga asylsökanden. År 2016 invandrade 91 000 män och 71000 kvinnor till exempel.

Tittar man på enskilda länder så är andelen manliga invandrare störst när det gäller invandrare från Afghanistan, med 71 % män år 2017. Alltså gick det mer än två män på varje invandrad kvinna från Afghanistan.