De överlägset största migrationsströmmarna sker till följd av krig och naturkatastrofer. Ibland också på grund av politiska förhållanden i olika länder. I andra änden av migrationsspektrat hittar vi de mindre migrationsströmmar som utgörs av människor med pengar. Ibland överlappar de migrationsströmmarna med de som sker på grund av politiska skäl. Det är migration som företas av rika människor som av olika skäl vill leva i andra länder än sitt hemland.

På tal om människor med pengar. Internet och billig teknik har gjort att mängder av tjänster och möjligheter som tidigare bara var tillgängliga för de mest välbeställda nu finns att tillgå för i princip alla. Däribland finns möjligheten att beställa receptfria läkemedel och andra hälsoprodukter online från ett apotek på nätet och få dem levererade hem.

En signal för att något är fel

När utflödet av miljonärer ökar från ett land kan det ses som en signal på negativa sociala eller ekonomiska faktorer. Om vi tittar på från vilka länder flest miljonärer emigrerar hittar vi Kina i toppen, tätt följt av Ryssland. Det är dock länder som har haft ett relativt konstant utflöde under många år. De har dessutom relativt god återväxt, framför allt i Kina där levnadsstandarden och inkomstnivåerna fortsätter att öka. Detsamma går inte att säga om Turkiet som 2019 för tredje året i rad hade utflöde på ungefär 4000 miljonärer per år. Uppskattningsvis förlorade Turkiet så mycket som 10 % av sina miljonärer under 2018. Till skillnad från Ryssland och Kina skapar landet dock inte fler miljonärer i samma takt som de försvinner. Erdogan och hans politiska inriktning är det största skälet till att förmögna människor väljer att lämna landet. Den politiska friheten i Turkiet har sjunkit och till följd av det upplever landet större sociala upphävningar i form av protester.

Vilka länder tar emot flest miljonärer?

Vart tar människor med pengar vägen? I ganska hög utsträckning söker de sig till samma länder som vanliga flyktingar, med skillnaden att de har betydligt enklare för att etablera sig och få komma in i länderna de tar sig till. Bland länderna flest rika söker sig till hittar vi USA, Kanada och Portugal. Men det landet som flest rika människor söker sig till är Australien. År 2018 tog de emot fler än 12 000 miljonärer, jämfört med andraplatsens USA på 10 000. Det är inte någon vild gissning att statistiken kommer att se annorlunda ut nästa år med tanke på bränderna som just nu härjar i det vidsträckta landet.

Få länder i toppen av miljonärs-migrationen är alltså särskilt överraskande. Rika människor söker sig liksom fattiga till länder som anses som fria och välmående. Bland miljonärernas favoritdestinationer är det också värt att nämna klassiskt rika länder som Schweiz och Lichtenstein. Lilla Schweiz tog 2018 emot 2000 miljonärer.