Begreppet EU-migrant avser ursprungligen alla de olika människor som migrerat från ett EU-land till ett annat. Idag har det mer specifikt kommit att användas om särskilt fattiga EU-medborgare som utvandrat till rikare EU-länder i syftet att tjäna pengar. Ofta kommer dessa människor från Östeuropeiska länder så som Bulgarien och Rumänien och tillhör inte sällan minoritetsgrupper som Romer eller Bulgariska Turkar. När de kommit till rikare länder så som Sverige försöker de att tjäna pengar på en mängd vis, men kanske i störst utsträckning genom tiggeri. Det är också just tiggeri-aspekten av EU-migranterna som ofta drar den politiska debattens uppmärksamhet. På grund av många av dessa minoriteters historiska erfarenheter av förföljelse gör ibland debatten särskilt känslig. Debatten om EU-migranterna berör flera frågor som är centrala i dagens politiska klimat, till exempel berör den frågan om invandringen och frågan om tiggeriets status. På en mer grundläggande nivå handlar det om hur Sverige vill vara som land, och vilka värderingar svensk politik ska grundas på.

Rätt att förbjuda tiggeri?

På sistone har denna fråga särskilt handlat om tiggeriet, då det på flera håll i Sverige diskuterats om tiggeri helt och hållet ska förbjudas. Vellinge kommun i Skåne var den första kommun som fattade ett beslut om totalförbud mot tiggeri. Men Länsstyrelsen stoppar tiggeriförbud, eftersom de menar att Vellinge kommun inte på ett tillfredsställande sätt visat att tiggeriet är ordningsstörande, vilket är det grundläggande argumentet för förbudet. Det förbuds-sidan menar är att tiggeriet bidrar till kriminalitet, eftersom dessa utsatta EU-migranter inte sällan blir offer för maffialiknande verksamheter som tvingar dem till främst tiggeri men möjligen även till brottslighet som stölder och prostitution. Motståndarna har en lång rad kritiska ståndpunkter mot detta. Dessa inkluderar en misstänksamhet mot att den kriminella verksamheten bland tiggare ska vara så omfattande som vissa påstår, och de menar att det är omänskligt att förbjuda fattiga från vad som oftast är en sista utväg. Samma debatt pågår på många håll i Europa, och på vissa platser är förbud mot tiggeri redan på plats. På en större skala har debatten lett till en debatt om den fria rörligheten inom EU.

EU-migranternas framtid i Sverige

Kanske är den viktigaste frågan hur vi bäst hjälper dessa utsatta människor? De som förespråkar förbud menar att tiggeriet motverkar deras bättring, och att det inte hjälper tiggarna att ge dem pengar. Kritikerna inser oftast också att de små slantar tiggarna får av människor inte är en långsiktig lösning, men de menar att förbudet inte heller är det. Förbudet kommer bara att stigmatisera dessa människor, och i värsta fall tvinga dem till kriminalitet. Istället för ett förbud, menar många kritiker, bör vi jobba för en långsiktig lösning. Förslag på dessa lösningar är också många. Vissa menar att vi måste bidra till dessa människors förmåga att integreras i samhället genom att bekämpa arbetslösheten och segregation bland migranterna, samt motverka diskriminering mot dem. Andra menar att det är viktigt att hjälpa dem i sina hemländer. Det kan också behövas tjänster för att hjälpa dem förstå praktiska saker i Sverige. Som att begravningsbyråguiden.se ger råd om begravningar. Tiggeriet är en svår fråga, och kommer sannolikt att spela en viktig roll i politikens utveckling framöver.