Att migrera till ett nytt land är sällan enkelt. Förutom att söka asyl behövs en plats att bo på samt kunskap och guidning till landets olika hjälpforum inom till exempel hälso- och sjukvård. Alla som söker asyl i Sverige har rätt till akut hälso- och sjukvård, men hur fungerar det och var vänder man sig om detta behovet av någon form av vård uppstår?

Olika typer av vård för asylsökandemedicinea doctor and a patient looking at MRI pictures

Om du som asylsökande är i behov av vård har du givetvis rätt att få det. Det finns dock olika sorters vård, och olika instanser att vända sig till när du är i behov av vård. Om du är under 18 år har du rätt till kostnadsfri vård, liksom andra barn och ungdomar i Sverige. Alla asylsökande har rätt till akut vård och tandvård, men även till exempel förlossningsvård och mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård som går under smittskyddslagen. Vid akuta problem med tänderna vänder du dig till en tandläkare som regionen eller landstingen hänvisar dig till. Där får du hjälp snabbare. Om du blir sjuk eller skadar dig, men det inte är akut, ska du vända dig till din närmaste vårdcentral. Förutom detta får du som är asylsökande en förfrågan om gratis hälsoundersökning en liten tid efter att du har kommit till Sverige. Här kan du få rätt vård för dig samt mer information om hälso- och sjukvård i Sverige .

Bra att veta när du som asylsökande söker vård

Att veta om vilken vård du kan få är inte det enda som är viktigt. Det är såklart också bra att veta var du kan hitta mer information om det, och hur du går tillväga för att söka vård. Hos din närmaste vårdcentral kan du få mycket hjälp och råd. Du kan också besöka 1177 Vårdguiden för mer information och ansöka om vård för just ditt behov. Du kan också nå dem på telefon 1177. Kom ihåg att du ska ringa 112 om dina problem är akuta och du behöver vård omedelbart.