Dublinförordningen är ett flyktingavtal mellan medlemsstaterna i EU, samt några andra nationer i Europa. Förordningen tecknades 2013 och bygger i stort sett på Dublinkonventionen. Dublinförordningen är ett avtal som innebär att de flyktingar som kommer in till Europa först registreras i ankomstlandet. Där ska flyktingens asylrätt prövas. Det finns undantag som gör att asylansökan kan behandlas i andra länder. Det kan finnas familjemedlemmar bosatta inom andra EU-stater, den sökande kan ha ansökt om asyl i ett annat land tidigare eller bott i en stat längre än fem månader. Samma asylrätt råder inom hela EU.

Därför fungerar inte Dublinförordningen

`Dublinförordningen blir Ett allt mer ifrågasatt avtal, och många röster höjs för att det ska rivas. Det talas allt oftare om ”fort Europa” och när säkra vägar för flyktingar försvinner, innebär det att unionens gränsstater inte klarar av att hantera situationen. Det är då förordningen slutar att fungera. Tanken med avtalet är gott men i praktiken näst intill omöjligt att hantera vilket skedde under 2015. Flyktingar kan inte resa med flygplan eftersom de saknar pass, visum och giltiga resehandlingar. Det innebär att alla kommer till gränsländerna. Stora kriser runt om i världen innebär många flyktingar och gränsstaterna klarar inte av att hantera situationen. Flyktingarna vandrar sedan fritt i Europa och ett fåtal länder får enorma belastningar.

Europas flyktingkris 2015

Det var under flyktingkrisen 2015 som Dublinförordningens brister verkligen kom upp till ytan. Medlemsstater blundade för att slippa ta sitt ansvar. Människor struntade i att söka asyl i första landet och vandrade helt enkelt vart de ville. Det innebar stora påfrestningar på samhällsfunktionerna i flera medlemsstater. Tillfälliga gränskontroller sattes upp mellan grannländer och påverkade rörelsefriheten som är en grundpelare inom EU. EU var inte rustade för den stora flyktingströmmen och det här ledde till att Dublinförordningen åter stod i fokus. Nya förslag har under 2016 presenterats för att förbättra flyktinghanteringen inom EU. Där ingår även hur EU ska kunna vara bättre rustade vid nästa kris för att snabbt kunna bistå gränsländerna och ge flyktingarna ett värdigt mottagande.