Immigranter som befinner sig i Sverige utan tillstånd beskrivs ofta som en papperslös flykting. Andra begrepp som används för att beskriva samma fenomen är ”illegala invandrare” men detta begrepp försöker man att inte använda eftersom det kan göras inkorrekta och negativa kopplingar mellan flyktingarna och kriminalitet. Papperslösa flyktingar är dock inte samma sak som gömda flyktingar, som befinner sig olovligt i landet efter avslag om asyl. Papperslösa är som kontrast till dessa, personer som ännu inte har fått beslut om asyl. Som papperslös flykting räknas både vuxna immigranter och dess barn. I Sverige befinner sig uppskattningsvis flera tiotusentals papperslösa flyktingar i landet.

Rätigheter hos papperslösa flyktingar

Tusentals papperslösa flyktingar beräknas befinna sig i Sverige just nu och dessa utgörs till stor del av personer under 18 år. 2013 gjordes en lagändring som förespråkade subventionerad sjukvård för papperslösa flyktingar. Detta har gett personer under 18 år rätt till regelbunden tandvård, fullständig sjukvård och läkemedel vid behov. För vuxna papperslösa flyktingar har rättighet att få hjälp med tand- och sjukvård som inte kan avstå, preventivmedelsrådgivning, hälsoundersökningar samt vård enligt smittoskyddslagen. Förutom sjukvård har barn mellan 6-18 år till papperslösa flyktingar rätt till skolgång i Sverige, men dock ingen skolplikt. Skolan har inte längre någon underrättelseskyldighet att meddela polisen om papperslösa familjer och kan fatta beslut om elevernas anonymitet för att skydda utsatta familjer.

Utsatta på svarta marknaden

I jakt på jobb och bostad blir många papperslösa flyktingar utnyttjade och får dagligen kämpa för tak över huvudet på familjen. Det finns en stor risk att dessa missförhållanden leder till kriminalitet bland flyktingarna eftersom det många gånger är sista utvägen om man vill överleva. Flyktingarna lever utanför Svenska samhällets ramar och för att tjäna pengar söker de sig ofta till svarta marknaden där de får jobba till mycket låg ersättning och ibland inte få betalt över huvud taget. Trots gratis skola och sjukvård lever många papperslösa flyktingar i misär och blir utnyttjade i jakt på jobb och bostad i väntan på asylbesked.