Världen är en osäker plats och miljontals människor är på flykt, många gånger har flyktingarna fått lämna hela sina liv bakom sig. Risken att bli torterad och förföljd på grund av ens religion eller sexuella läggning med mera gör att många fruktar för sina liv. För de stackars flyktingarna som fastnar i de stora flyktinglägren, som finns i bland annat Turkiet och Libyen, är risken dock överhängande att livet blir ännu mer misärfyllt. Våld, tortyr, sanitära oangelägenheter och mycket annat är det som människor på flykt får stå ut med.

Att leva i ett flyktingläger

För de människor som flyr sina hemländer och hamnar i grannländernas flyktingläger är våld och tortyr en del av vardagen. Människor som är utsatta och under stor psykisk press ventilerar ofta detta i form av slagsmål, kriminalitet och fysiskt som psykiskt våld. Förhållandena som råder i flyktinglägren är så dåliga att de jämförs med koncentrationslägren i Tyskland under andra världskriget. Nyligen blev en somalisk man dömd i Libyen för att ha våldtagit, torterat och mördat under sin tid som vakt i det ökända Bani Walid lägret. våld och tortyr i flyktingläger är ett stort problem för en redan utsatt grupp av människor och möjligheten till ett normalt liv efteråt flyttas längre och längre fram.

Rätten till ett drägligt liv

1948 tog Förenta nationerna, FN, beslut om att deklarera vilka rättigheter är att betrakta som allmänna och för alla. Bland annat ingår rätten till kunna leva ett fritt och säkert liv. Att ha tillgång till sanitära förnödenheter som Tillgång till rena toalettstolar och möjlighet att tvätta sig är inte inskrivet i FN deklarationen men är ändå att betrakta som en rättighet. Det som händer just nu i Libyen har fått både EU och resten av världen att agera och man har nu lovat specielle insatser för att stoppa våldet och höja standarden i lägren för människor som är migranter och flyktingar.