Author Archive

Migration för miljonärer

De överlägset största migrationsströmmarna sker till följd av krig och naturkatastrofer. Ibland också på grund av politiska förhållanden i olika länder. I andra änden av migrationsspektrat hittar vi de mindre migrationsströmmar som utgörs av människor med pengar. Ibland överlappar de migrationsströmmarna med de som sker på grund av politiska skäl. Det är migration som företas [&hellip

Läs Mer...

Ganska stor övervikt bland män vad gäller migration till Sverige

Migrationen är en fråga som det ibland råder starka åsikter kring. I denna artikel tar vi en närmare titt på en aspekt kring migrationen som man inte alltid pratar om så mycket. Ofta när det gäller migration pratar man om volymer, om hur många som söker asyl. Mer sällan pratar man om vilka kön som [&hellip

Läs Mer...

Är Migrationsverket ineffektivt?

Flyktingkrisen 2015 Idag är det inte många som har något gott att säga om Migrationsverket. Under migrationskrisen 2015 kunde inte den infrastruktur Migrationsverket hade hålla längre utan då sprack det. Efter krisen var det mycket kritik som uttrycktes kring Migrationsverkets metoder och som följd av det har Migrationsverket granskats ett flertal gånger av riksdagen. Handläggarna [&hellip

Läs Mer...

Vad är en EU-migrant?

Begreppet EU-migrant avser ursprungligen alla de olika människor som migrerat från ett EU-land till ett annat. Idag har det mer specifikt kommit att användas om särskilt fattiga EU-medborgare som utvandrat till rikare EU-länder i syftet att tjäna pengar. Ofta kommer dessa människor från Östeuropeiska länder så som Bulgarien och Rumänien och tillhör inte sällan minoritetsgrupper [&hellip

Läs Mer...

top