Migrationsverket är en myndighet som har satts under lupp under de senaste åren. Det är inte så konstigt att verket har fått mer att göra eftersom vi idag står inför en enorm flyktingkris i Europa. Kriget i Syrien är en av raden av konflikterna som har lett till att fler människor söker efter en fristad i Sverige. Migrationsverket är myndigheten som har varje asylsökandes öde i sina händer. Departementet har länge varit ansvarigt för invandring och asylärenden i Sverige, men Migrationsverkets utseende och form har förändrats under årens lopp. Fram till 2000 hette det inte ens Migrationsverket, utan gick istället under namnet Statens invandrarverk.

Det var en myndighet som hade startats 1969 genom att slå ihop tre tidigare myndigheter som hade haft ansvar för migrationen. Fram till mitten av 1900-talet hade Sverige varit ett land av utvandrare. Under 1800-talets magra skördar hade många svenskar åkt till USA och det fanns inte så mycket intresse av att bosätta sig i Sverige för icke-svenskar. Under 1900-talet började arbetsinvandringen ta fart. Folk kom från såväl grannländer, som Finland, som medelhavsländer, som Italien och Grekland, för att jobba på svenska fabriker. Det var Statens invandringsverks uppgift att förse dessa människor med arbetstillstånd och eventuella medborgarskap.

Norrkoping, Sweden - June 6, 2014: Immigrants and native Swedes participating in National day celebrations in Norrkoping. The national day of Sweden is an official holiday.

Under 1970-talet och framåt ökade invandringen kraftigt genom att människor kom från problemfyllda områden runt om i världen och sökte asyl i Sverige. Det kunde handla om alltifrån politiska flyktingar från Sydamerika till krigsflyktingar från Jugoslavien. Det ledde också till en omfattande invandring av familjemedlemmar som ville återförenas med släktingar som redan flyttat till Sverige. Än idag är anhörighetsinvandringen en stor del av ärendena som Migrationsverket får på sitt bord.

Invandringen har länge varit en het politisk fråga, men Migrationsverket är en myndighet som utför sitt arbete oavsett vilket parti som sitter i regeringsställning. För den som är missnöjd med sitt beslut hos Migrationsverket finns det en migrationsdomstol att vända sig till. Den erbjuder människor möjligheten att få sitt ärende prövat i en högre instans och se om utfallet blir ett annat. Under tiden erbjuder Migrationsverket ofta lokaler med sängar för att alla som bor i Sverige ska ha tak över huvudet.