UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, och kallas på svenska FN:s flyktingkommissariat. UNHCR spelar en viktig roll för flyktingar inte bara undan kriget i Syrien, utan över hela världen. Det är nämligen UNHCR:s uppgift att leda och samordna internationella insatser med syfte att skydda flyktingar i hela världen, ett uppdrag som FN har tilldelat kommissionen. UNHCR arbetar enligt Flyktingkonventionen, och sysslar inte bara med att undsätta de flyktingar som redan är utsatta; organisationen arbetar också för att hitta lösningar på de problem som är de bakomliggande orsakerna till att människor flyr. För att kunna utföra sitt uppdrag samarbetar UNHCR med en rad andra internationella hjälporganisationer, till exempel Röda Korset och Rädda Barnen. UNHCR har också runt 120 fältkontor i olika länder, medan deras högkvarter ligger i Genève i Schweiz.250px-unhcr_dadaab_region_kenya_africa_dod_2006

Om du själv vill genomföra en hjälpinsatser i något av de länder där flyktingkrisen har haft som värst följder och där hjälpen behövs som mest, kommer du inte bara att behöva människor som vill hjälpa dig, utan också pengar. Om du är villig att satsa dina egna pengar i projektet kan du till exempel ta ett snabblån för att få ihop det kapital som behövs. Annars kan det vara en bra idé att anordna en insamling på hemmaplan, bland vänner och bekanta eller bland främlingar på gatan, för att kunna köpa allt som behövs till insatsen. Det är ingen skam i att be om pengar för en sådan sak, då UNHCR i princip gör samma sak: flyktingkommissariatet finansieras av frivilliga donationer från FN:s medlemsländer, från organisationer, från företag och från privatpersoner. Sverige hör till de länder som donerar allra mest till UNHCR, tillsammans med USA, Japan, EU och Storbritannien.

För sina insatser i världen har UNHCR tilldelats Nobels fredspris inte bara en utan två gånger: första gången 1954 och andra gången 1981. UNHCR leds av en flyktingkommissarie. Personen som innehar denna position utses av FN:s generalförsamling. År 2016 utsågs italienaren Filippo Grandi till flyktingkommissarie, vilket gjorde honom till den elfte personen som innehar posten. Hittills har en svensk aldrig varit flyktingkommissarie. Däremot har två norrmän innehaft posten: Fridtjof Nansen och Thorvald Stoltenberg.