UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, och kallas på svenska FN:s flyktingkommissariat. UNHCR spelar en viktig roll för flyktingar inte bara undan kriget i Syrien, utan över hela världen. Det är nämligen UNHCR:s uppgift att leda och samordna internationella insatser med syfte att skydda flyktingar i hela världen, ett uppdrag som FN har tilldelat kommissionen. UNHCR arbetar enligt Flyktingkonventionen, och sysslar inte bara med att undsätta de flyktingar som redan är utsatta; organisationen arbetar också för att hitta lösningar på de problem som är de bakomliggande orsakerna till att m