Alla som kommer till Sverige har rätt att ansöka om asyl. Det innebär att det finns en möjlighet för vem som helst att få sin sak prövad och se om ett uppehållstillstånd beviljas. Naturligtvis är det inte säkert att ansökan beviljas, men ingen ska hindras från att få en handläggare att titta på ärendet. Det kan dock vara svårt att veta hur en asylansökan går till. Oavsett om du är en migrant som vill ansöka om uppehållstillstånd eller om du är en svensk medborgare som vill ha en inblick i processen kan ansökningsproceduren vara av intresse.

Gevgelija, Macedonia - December 23, 2015: Refugees arriving at the refugee camp of Vinojug in Gevgelija (Macedonia) after having crossed the border with Greece at Eidomeni.

Den som först kommer till en av Migrationsverkets lokaler i Sverige får kontakt med personal och förklara sin situation. Det handlar bland annat om att berätta varifrån du kommer, hur du kom till Sverige, vilka av dina familjemedlemmar som är med dig och dylik information. Tanken är att det ska göra det lättare för handläggaren att kunna fatta ett rättvist beslut beroende på informationen som dyker upp angående ditt läge. Du behöver förstås inte svara på några personliga frågor om du inte vill, men det kan vara klokt att berätta så mycket som möjligt för att du ska ha större chans att få din ansökan godkänd i ett senare läge.

Därefter börjar den formella delen av asylansökan. Då gäller det att formulera ditt ärende i så övertygande och konkreta termer som möjligt. Här kan det vara klokt att ta kontakt med en advokat som är bättre insatt i de olika juridiska aspekterna. Eftersom ett asylbeslut kan hänga på en enstaka paragraf behöver det samlas mycket korrekt information som sedan bör framställas på ett tydligt sätt.

Under tiden som Migrationsverket fattar sitt beslut har du ofta rätt att bo på exempelvis ett flyktingboende eller någon annan tilldelad bostad. Beslutsprocessen drar ofta ut på tiden och det är svårt att säga hur lång tid det generellt tar. Du kan dock alltid kontakta Migrationsverket samt den ansvariga handläggaren för att fråga i vilket skede ditt ärende befinner sig. I många fall kommer handläggaren eller advokaten att höra av sig för att ta reda på mer information och komplettera din ansökan.