Migration Arkiv

Migration & asyl – livet i ett flyktingläger

Världen är en osäker plats och miljontals människor är på flykt, många gånger har flyktingarna fått lämna hela sina liv bakom sig. Risken att bli torterad och förföljd på grund av ens religion eller sexuella läggning med mera gör att många fruktar för sina liv. För de stackars flyktingarna som fastnar i de stora flyktinglägren, [&hellip

Läs Mer...

Hälso- och sjukvård för migranter och asylsökande

Att migrera till ett nytt land är sällan enkelt. Förutom att söka asyl behövs en plats att bo på samt kunskap och guidning till landets olika hjälpforum inom till exempel hälso- och sjukvård. Alla som söker asyl i Sverige har rätt till akut hälso- och sjukvård, men hur fungerar det och var vänder man sig [&hellip

Läs Mer...

Dublinförordningen

Dublinförordningen är ett flyktingavtal mellan medlemsstaterna i EU, samt några andra nationer i Europa. Förordningen tecknades 2013 och bygger i stort sett på Dublinkonventionen. Dublinförordningen är ett avtal som innebär att de flyktingar som kommer in till Europa först registreras i ankomstlandet. Där ska flyktingens asylrätt prövas. Det finns undantag som gör att asylansökan kan [&hellip

Läs Mer...

Vad krävs för lyckad integration?

Under 2015, steg migrationen till Sverige med rekordhöga nivåer vilket väckt nytt liv i den fleråriga debatten om hur man bäst uppnår en lyckad integration. Hela landet satsar gemensamt på integration, exempelvis genom skattefinansierad svenskundervisning och satsningar som instegsjobb åt flyktingar. Många nationalekonomer och samhällsvetare anser dock att detta inte är tillräckligt och att mycket [&hellip

Läs Mer...

Flyktingkonventionen

Flyktingkonventionen, som ibland även kallas Genèvekonventionen men som officiellt heter 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, är en internationell FN-konvention som reglerar hur stater ska behandla flyktingar. Bland annat definieras i konventionen vem som är en flykting (och vem som inte är det; krigsförbrytare omfattas till exempel inte av konventionen) och vilka skyldigheter stater [&hellip

Läs Mer...

UNHCR

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, och kallas på svenska FN:s flyktingkommissariat. UNHCR spelar en viktig roll för flyktingar inte bara undan kriget i Syrien, utan över hela världen. Det är nämligen UNHCR:s uppgift att leda och samordna internationella insatser med syfte att skydda flyktingar i hela världen, ett uppdrag som FN [&hellip

Läs Mer...

Så kan du hjälpa flyktingarna

Många som läser om de tragedier som drabbar flyktingar på väg över Medelhavet känner en maktlöshet inför att de inte kan göra något för att hjälpa till. Kanske är det också svårt att som privatperson bidra till räddningsarbetet som pågår ute till havs, men man kan hjälpa till på andra sätt, till exempel genom att [&hellip

Läs Mer...

Så går en asylansökan i Sverige till

  Alla som kommer till Sverige har rätt att ansöka om asyl. Det innebär att det finns en möjlighet för vem som helst att få sin sak prövad och se om ett uppehållstillstånd beviljas. Naturligtvis är det inte säkert att ansökan beviljas, men ingen ska hindras från att få en handläggare att titta på ärendet. [&hellip

Läs Mer...

Migrationsverket – då och nu

  Migrationsverket är en myndighet som har satts under lupp under de senaste åren. Det är inte så konstigt att verket har fått mer att göra eftersom vi idag står inför en enorm flyktingkris i Europa. Kriget i Syrien är en av raden av konflikterna som har lett till att fler människor söker efter en [&hellip

Läs Mer...

Inbördeskriget i Syrien

  Just nu rasar ett inbördeskrig i Syrien. Det kan inte ha undgått någon att de humanitära konsekvenserna av det är ofattbara. Många människor är på flykt och majoriteten av dem flyr till grannländer i regionen, som Libanon. Andra tar sig hela vägen till Sverige där det finns möjlighet att få asyl. Alla känner dock [&hellip

Läs Mer...

top