Author Archive

Flyktingkonventionen

Flyktingkonventionen, som ibland även kallas Genèvekonventionen men som officiellt heter 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, är en internationell FN-konvention som reglerar hur stater ska behandla flyktingar. Bland annat definieras i konventionen vem som är en flykting (och vem som inte är det; krigsförbrytare omfattas till exempel inte av konventionen) och vilka skyldigheter stater [&hellip

Läs Mer...

UNHCR

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, och kallas på svenska FN:s flyktingkommissariat. UNHCR spelar en viktig roll för flyktingar inte bara undan kriget i Syrien, utan över hela världen. Det är nämligen UNHCR:s uppgift att leda och samordna internationella insatser med syfte att skydda flyktingar i hela världen, ett uppdrag som FN [&hellip

Läs Mer...

Så kan du hjälpa flyktingarna

Många som läser om de tragedier som drabbar flyktingar på väg över Medelhavet känner en maktlöshet inför att de inte kan göra något för att hjälpa till. Kanske är det också svårt att som privatperson bidra till räddningsarbetet som pågår ute till havs, men man kan hjälpa till på andra sätt, till exempel genom att [&hellip

Läs Mer...

top